Zaznacz stronę

W dniach 17 i 18 października 2019 roku firma Gasprime wzięła udział w XVIII Konferencji Aerozolowej pod hasłem:

Obecny stan prawny oraz porównanie Dyrektywy Aerozolowej i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczególnych wymagań dla wyrobów aerozolowych (U. 2009 nr 188 poz.1460)